Положення про встановлення плати за землю на території Бишівської сільської ради

17.01.2017 15:16

 

 

 
 

БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевого податку на майно на території Бишівської сільської ради на 2017 рік

 

З метою наповнення місцевого бюджету, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська   рада Вирішила:

 

1. Встановити з 01.01.2017 на 2017 рік на території Бишівської сільської   ради податок на майно у складі:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

2. Затвердити:

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток № 1);

- Положення про транспортний податок (додаток № 2);

- Положення про плату за землю на території Бишівської сільської  ради                ( додаток № 3);

3. Визнати такими, що втратило чинність рішення Бишівської сільської ради  № 11-03-VII «Про встановлення місцевого податку на майно на 2016 рік», 07 грудня 2015 року.

4. Доручити виконавчому комітету сільської ради офіційно оприлюднити дане рішення шляхом його публікації в газеті «Макарівські вісті» та висвітлити на офіційному сайті Бишівської сільської ради..

5. Копію рішення надіслати до Макарівського відділення Ірпінської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                        О.О.Мірошкін

с. Бишів

28 грудня 2016 року

№ 74 - 16 – VIІ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської  ради

від 28.12.2016№ 74-16-VIІ

 

Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розташованих на території Бишівської сільської  ради.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

 

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нерухомості встановлюються в таких розмірах (таб.1):

 

 

Таб.1

п/п

Об'єкти оподаткування

Ставка податку,%

1.

Об’єкти житлової нерухомості:

 

1.1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання:

0,2

1.1.1

Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,2

1.1.2.

Житловий будинок квартирного типу різної поверховості

0,2

1.2.

Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,2

1.3.

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,4

1.4.

Котедж -  для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,4

1.5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,2

1.6.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,4

1.7.

Дачний,  садовий  будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,4

2.

Обєкти нежитлової нерухомості

 

2.1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,3

2.2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, контори адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,3

2.3.

Будівлі торговельні -  магазини,  їдальні, кафе, столові, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3

2.4.

Гаражі, приміщення тракторного парку,

0,3

2.5.

Будівлі промислові та склади

0,3

2.6.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,06

2.7.

Інші будівлі

0,3

 

 

 

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується сільському бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Л.П.Коба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення сільської ради

від 28.12.2016 № 74-16-VIІ

 

Положення про транспортний податок

 

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об'єктами оподаткування.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

 

4. Ставка податку

4.1 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

6. Порядок обчислення податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.5. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

                        Секретар ради                                                                                        Л.П.Коба

 

 

Додаток № 3

до рішення сільської ради

від 28.12.2016 № 74-16-VIІ

 

Положення про встановлення плати за землю на

території Бишівської сільської  ради

 

Положення про встановлення плати за землю на території Бишівської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території селищної ради.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

 

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 

3. Об'єкти та база оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки надані в оренду.

3.2. Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

4.1.1. Податок за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 0.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.2. Податок за земельні ділянки призначені для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд встановлюється у розмірі 0.2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.3. Податок за інші земельні ділянки встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 

 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

8.2. Порядок обчислення плати за землю визначається статтею 286 Податкового кодексу України

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

9.2. Строк сплати плати за землю регулюється статтею 287 Податкового кодексу України

 

10. Орендна плата

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства, додаткові угоди до договорів земельних ділянок та інше.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, якщо інше не становлено законом.

10.5. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах (таб. 2):

Таб. 2

п/п

Категорія земель та основне цільове призначення земельних ділянок комунальної власності,

переданих в оренду

У відсотках від НГО земельної ділянки

I

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3,0

- для ведення особистого селянського господарства

3,0

- для індивідуального садівництва

3,0

- для колективного  садівництва

3,0

- для городництва

3,0

- для сінокосіння і випасання худоби

3,0

- для іншого сільськогосподарського призначення

3,0

II

Землі житлової забудови та громадського призначення

 

1.

Землі житлової та садової забудови:

 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

- до 0,2599 га

0,03

- від 0,2599 до 0,9999 га

0,03

- від 1,000 га і більше

0,03

- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

10,0

- для будівництва індивідуальних гаражів

7,0

- для колективного гаражного будівництва

5,0

2.

Землі громадського призначення:

 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

8,0

- для будівництва та обслуговування  об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського  харчування

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, в тому числі торгівельних майданчиків

12,0

-для традиційних народних промислів та комерційної діяльності

12,0

- складські  приміщення

7,0

- АЗС, АГЗС

12,0

- СТО, пункти вулканізації

7,0

- аптеки

5,0

- заклади охорони здоров’я

3,0

- розважальні заклади, спортивно-розважальні центри

8,0

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (в тому числі тимчасових споруд і малих архітектурних форм)

3,0

III

Землі рекреаційного призначення

 

 

- для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3,0

- для індивідуального  дачного будівництва

5,0

- для колективного дачного будівництва

5,0

- для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

7,0

IV

Землі водного фонду

 

 

- для експлуатації та догляду за водними об’єктами

5,0

- для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

5,0

- для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

5,0

- для сінокосіння

5,0

-для рибогосподарських потреб

10,0

V

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

 

1.

Землі промисловості:

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості:

 

до 2 га

3,0

від 2 до 3-х  га

3,0

від 3-х га і більше

3,0

-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

7,0

-для виробничої діяльності громадянам та фізичним-особам  підприємцям

8,0

2.

Землі транспорту:

 

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

7,0

- для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

6,0

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

6,0

3.

Землі зв’язку

 

 

- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та мобільного зв’язку

12,0

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,0

4.

Землі енергетики

 

 

- для розміщення, будівництва, експлуатації та бслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

7,0

VI

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

8,0

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 

11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

Секретар ради                                                                           Л.П.Коба

 

 

 
 

БИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевого податку на майно на території Бишівської сільської ради на 2017 рік

 

З метою наповнення місцевого бюджету, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII, відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська   рада Вирішила:

 

1. Встановити з 01.01.2017 на 2017 рік на території Бишівської сільської   ради податок на майно у складі:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

2. Затвердити:

- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток № 1);

- Положення про транспортний податок (додаток № 2);

- Положення про плату за землю на території Бишівської сільської  ради                ( додаток № 3);

3. Визнати такими, що втратило чинність рішення Бишівської сільської ради  № 11-03-VII «Про встановлення місцевого податку на майно на 2016 рік», 07 грудня 2015 року.

4. Доручити виконавчому комітету сільської ради офіційно оприлюднити дане рішення шляхом його публікації в газеті «Макарівські вісті» та висвітлити на офіційному сайті Бишівської сільської ради..

5. Копію рішення надіслати до Макарівського відділення Ірпінської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Сільський голова                                                                                        О.О.Мірошкін

с. Бишів

28 грудня 2016 року

№ 74 - 16 – VIІ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської  ради

від 28.12.2016№ 74-16-VIІ

 

Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості розташованих на території Бишівської сільської  ради.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

д) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

 

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нерухомості встановлюються в таких розмірах (таб.1):

 

 

Таб.1

п/п

Об'єкти оподаткування

Ставка податку,%

1.

Об’єкти житлової нерухомості:

 

1.1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання:

0,2

1.1.1

Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,2

1.1.2.

Житловий будинок квартирного типу різної поверховості

0,2

1.2.

Прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,2

1.3.

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,4

1.4.

Котедж -  для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,4

1.5.

Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

0,2

1.6.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

0,4

1.7.

Дачний,  садовий  будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,4

2.

Обєкти нежитлової нерухомості

 

2.1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,3

2.2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, контори адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,3

2.3.

Будівлі торговельні -  магазини,  їдальні, кафе, столові, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3

2.4.

Гаражі, приміщення тракторного парку,

0,3

2.5.

Будівлі промислові та склади

0,3

2.6.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,06

2.7.

Інші будівлі

0,3

 

 

 

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується сільському бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Л.П.Коба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення сільської ради

від 28.12.2016 № 74-16-VIІ

 

Положення про транспортний податок

 

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об'єктами оподаткування.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

 

4. Ставка податку

4.1 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

6. Порядок обчислення податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.5. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

 

                        Секретар ради                                                                                        Л.П.Коба

 

 

Додаток № 3

до рішення сільської ради

від 28.12.2016 № 74-16-VIІ

 

Положення про встановлення плати за землю на

території Бишівської сільської  ради

 

Положення про встановлення плати за землю на території Бишівської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території селищної ради.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

 

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 

3. Об'єкти та база оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки надані в оренду.

3.2. Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

4.1.1. Податок за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 0.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.2. Податок за земельні ділянки призначені для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд встановлюється у розмірі 0.2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.3. Податок за інші земельні ділянки встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 

 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

 

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

8.2. Порядок обчислення плати за землю визначається статтею 286 Податкового кодексу України

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

9.2. Строк сплати плати за землю регулюється статтею 287 Податкового кодексу України

 

10. Орендна плата

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства, додаткові угоди до договорів земельних ділянок та інше.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, якщо інше не становлено законом.

10.5. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах (таб. 2):

Таб. 2

п/п

Категорія земель та основне цільове призначення земельних ділянок комунальної власності,

переданих в оренду

У відсотках від НГО земельної ділянки

I

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3,0

- для ведення особистого селянського господарства

3,0

- для індивідуального садівництва

3,0

- для колективного  садівництва

3,0

- для городництва

3,0

- для сінокосіння і випасання худоби

3,0

- для іншого сільськогосподарського призначення

3,0

II

Землі житлової забудови та громадського призначення

 

1.

Землі житлової та садової забудови:

 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

- до 0,2599 га

0,03

- від 0,2599 до 0,9999 га

0,03

- від 1,000 га і більше

0,03

- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

10,0

- для будівництва індивідуальних гаражів

7,0

- для колективного гаражного будівництва

5,0

2.

Землі громадського призначення:

 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

8,0

- для будівництва та обслуговування  об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського  харчування

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12,0

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, в тому числі торгівельних майданчиків

12,0

-для традиційних народних промислів та комерційної діяльності

12,0

- складські  приміщення

7,0

- АЗС, АГЗС

12,0

- СТО, пункти вулканізації

7,0

- аптеки

5,0

- заклади охорони здоров’я

3,0

- розважальні заклади, спортивно-розважальні центри

8,0

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (в тому числі тимчасових споруд і малих архітектурних форм)

3,0

III

Землі рекреаційного призначення

 

 

- для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3,0

- для індивідуального  дачного будівництва

5,0

- для колективного дачного будівництва

5,0

- для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

7,0

IV

Землі водного фонду

 

 

- для експлуатації та догляду за водними об’єктами

5,0

- для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

5,0

- для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

5,0

- для сінокосіння

5,0

-для рибогосподарських потреб

10,0

V

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

 

1.

Землі промисловості:

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості:

 

до 2 га

3,0

від 2 до 3-х  га

3,0

від 3-х га і більше

3,0

-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

7,0

-для виробничої діяльності громадянам та фізичним-особам  підприємцям

8,0

2.

Землі транспорту:

 

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

7,0

- для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

6,0

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

6,0

3.

Землі зв’язку

 

 

- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та мобільного зв’язку

12,0

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,0

4.

Землі енергетики

 

 

- для розміщення, будівництва, експлуатації та бслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

7,0

VI

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

8,0

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 

11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

Секретар ради                                                                           Л.П.Коба

 

© 2016 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode